Huisregels

 • De aanwijzingen van het personeel van IBIZA dienen strikt opgevolgd te worden.
 • Bezoekers dienen minimaal 18 jaar te zijn. Bezoekers die weigeren hun legitimatie te tonen, worden geweigerd.
 • Het nemen van een douche voorafgaand aan uw saunaronde is ten allen tijde verplicht.
 • Het dragen van slippers is verplicht
 • Wanneer u medische klachten hebt, verzoeken wij u eerst een arts te raadplegen.
 • Wij adviseren onze gasten om bij seksueel contact met een onbekende, altijd een condoom te gebruiken.
 • Het is niet toegestaan om glaswerk mee te nemen naar de relaxruimtes.
 • Geen sex/sexuele handelingen in de barruimte
 • Het is niet toegestaan om onbedekt in de barruimte te zijn
 • Het gebruik van mobiele telefoons is ten strengste verboden! 
 • Parkeren en garderobe is geheel voor eigen risico.
 • Eigen drank- en voedsel mag niet genuttigd worden.
 • Ruimtes  en condooms na gebruik netjes en opgeruimd achter laten.
 • Handdoeken inleveren bij de balie
 • Prostitutie is niet toegestaan.
 • Het reserveren van bedden en zitplaatsen is niet toegestaan.
 • De directie is niet aansprakelijk voor ongevallen en/of zoekraken van goederen.
 • Storend gedrag, waaronder verbaal, non verbaal en ongepaste  gedrag wordt niet toegestaan.
 • Jagen, nalopen en ongevraagd betasten van vrouwen en mannen is niet toegestaan
 • Wij laten geen groepen alleengaande mannen binnen.
 • Behandel elkaar met respect
 • Bezoekers die zichtbaar onder invloed zijn van alcohol of drugs, wordt de toegang geweigerd.
 • Voor uw eigen veiligheid maken wij gebruik van beveiligingscamera's.


  Het gebruik en/of verhandelen van drugs is ten strengste verboden.

Bij geconstateerde handel of gebruik van drugs zal de politie hiervan op de hoogte worden gesteld.

Deze personen zullen voortaan de toegang tot onze club worden ontzegd.